Політична економія

Курси 
Тема 1. Предмет і метод політичної економії
Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг
Тема 3. Економічні потреби та інтереси
Тема 4. Економічна система та закони її розвитку
Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і його властивості
Тема 6. Гроші, їх сутність і функції
Тема 7. Капітал. Витрати
Тема 8. Наймана праця і заробітна плата
Тема 9. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення
Тема 10. Норма прибутку
Тема 11. Аграрні відносини. Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Рента
Тема 12. Позичковий капітал і процент. Банківський прибуток
Тема 13. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення
Тема 15. Сутність і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин