Макроекономіка

Курси 
Тема 1. Макроекономіка як наука
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
Тема 3. Ринок праці
Тема 4. Товарний ринок
Тема 5. Грошовий ринок
Тема 6. Інфляційний механізм
Тема 7. Споживання домогосподарств
Тема 8. Приватні інвестиції
Тема 9. Сукупні витрати та рівноважний ВВП
Тема 10. Економічна динаміка
Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність