Мікроекономіка

Курси 
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів
Тема 5. Мікроекономічна модель підприємства
Тема 6. Витрати виробництва
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
Тема 8. Взаємозв’язок попиту і пропозиції
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Тема 10. Монопольний ринок
Тема 11. Олігополія і монополістична конкуренція
Тема 12. Ринок факторів виробництва-ринок праці і капіталу
Тема 13. Загальна ринкова рівновага
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства