Економіка підприємства

Курси 
Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва
Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства
Тема 4. Структура та управління підприємством
Тема 5. Ринок і продукція
Тема 6. Планування діяльності підприємства
Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці
Тема 8. Капітал підприємства
Тема 9. Інвестиційні ресурси
Тема 10. Інноваційні процеси
Тема 11. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства
Тема 12. Організація виробництва та забезпечення якості продукції
Тема 13. Витрати на виробництво і реалізацію продукції
Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Тема 15. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація
Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства